Ruanda-Burundi, Pakistan en Costa Rica

In de verzorgde en goed gedocumenteerde 'Landenreeks', een gezamenlijk initiatief van het Amsterdamse Koninklijk Instituut voor de Tropen en de ontwikkelingskoepels Novib en NCOS, zijn dit voorjaar drie nieuwe uitgaven verschenen. Het gaat om Ruanda-Burundi, Pakistan en Costa Rica.