Advertentie
Advertentie

Ruanda-commissie wordt tweetrapsraket

(tijd/belga) - Een 'bijzondere' senaatscommissie zal de rol die de Belgische overheden in het Ruandese drama gespeeld hebben, voort uitspitten. Die commissie volgt eerst de normale parlementaire procedures, maar kan zich omvormen tot een volwaardige onderzoekscommmissie als een meerderheid van de leden dat nodig acht. Dat is de kern van het compromis waarover meerderheid en minderheid het gisteren in het bureau van de Senaat eens geraakten.Het was bijna vijf uur 's morgens toen de leden van het bureau van de Senaat moe maar tevreden naar buiten kwamen. Net geen etmaal eerder waren ze samen gaan zitten om een uitweg te zoeken uit de impasse waarin de commissie voor Buitenlandse Zaken van de eerbiedwaardige vergadering dinsdag beland was. Terwijl de oppositie aandrong op een echte onderzoekscommissie, die net als een onderzoeksrechter alle mogelijke onderzoeksdaden kon stellen, wou de meerderheid niet verder gaan dan een informatiecommissie. Die zou wel hoorzittingen kunnen organiseren, maar bijvoorbeeld geen getuigen onder eed ondervragen. Vooral de CVP verdedigde de stelling dat anders de indruk zou gewekt worden dat alle opgeroepen personen strafrechtelijk in de fout zijn gegaan.