Advertentie
Advertentie

Ruanda-dossier brengt oud-ministers in gedrang

BRUSSEL (tijd) - De weduwen van de vermoorde Belgische blauwhelmen in Ruanda hebben dinsdag - na de voorstelling van het rapport over Ruanda - gevraagd dat toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Willy Claes en zijn collega van Defensie Leo Delcroix voor hun politieke verantwoordelijkheid worden geplaatst. De vier senatoren, die het Ruanda-dossier samenstelden, hielden de boot af en verklaarden dat de senaatscommissie Buitenlandse Aangelegenheden daarover moet oordelen. Ze sloten de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie niet uit.De senaatscommissie Buitenlandse Aangelegenheden zal zich donderdag - achter gesloten deuren - een eerste keer beraden over het Ruanda-dossier van de werkgroep. Ze zal nagaan wie de verantwoordelijkheid draagt voor de gemaakte fouten. Dat er fouten zijn gemaakt op verschillende niveaus, staat volgens de werkgroep buiten kijf. Maar geen van de vier senatoren, Swaelen (CVP), Mahoux (PS), Verhofstadt (VLD) of De Decker (PRL), die samen met de oud-voorzitters Delva en André van het Arbitragehof zetelden in de werkgroep, wenste met een beschuldigende vinger naar een minister of andere beleidsverantwoordelijke te wijzen.