Advertentie
Advertentie

Ruanda zorgt voor malaise in meerderheid

(tijd) - De senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken slaagde er gisteren niet in om een akkoord te bereiken over het statuut van de commissie die het Ruandese drama moet uitspitten. Vooral de CVP blijft zich verzetten tegen het toekennen van bijzondere onderzoeksbevoegdheden aan die commissie. Dat zorgt niet alleen bij de oppositie maar ook bij de andere meerderheidspartijen voor humeurige reacties.Na een dag vruchteloos zoeken naar een compromis, besloten de leden van de commissie de hete aardappel door te schuiven naar het Bureau van de Senaat. Dat probeert vanavond een uitweg uit de impasse te vinden.