RUG stelt vakantie-aktiviteiten voor

De Rijksuniversiteit te Gent zit ook tijdens de vakantiemaanden niet stil. In juli en augustus zullen een aantal wetenschappelijke kongressen georganizeerd worden, en tegelijk zal de RUG de deuren van de aula en het peristilium openstellen voor het brede publiek. Een en ander werd aangekondigd tijdens de maandelijkse perskonferentie van de universiteit.