Advertentie
Advertentie

Ruim 7 procent meer winst voor Crédit Général

(tijd) - Crédit Général, de Waalse dochter van de Kredietbank, behaalde in het boekjaar '90 een nettowinst van 465 miljoen frank, dat is 7,62 procent meer dan in het voorgaande jaar. Rekening houdend met een overdracht van 107,5 miljoen komt de beschikbare winst op 572,5 miljoen frank. Het voorgesteld nettodividend blijft onveranderd op 154 frank per gewoon aandeel. Het afgelopen boekjaar van Crédit Général werd gekenmerkt door een belangrijke toename van het volume aan verrichtingen, zowel in Belgische frank als in deviezen. De balans nam dan ook toe met 31,3 miljard tot 149,4 miljard frank. De deposito's en kasbons stegen met 23,42 procent tot 85,4 miljard frank. Omtrent de meer dan waarschijnlijke verschuiving van spaarboekjes naar kasbons en termijndeposito's wilde Crédit Général voorlopig nog geen cijfers geven. De bankdeposito's namen toe van 37 tot 49,6 miljard. De eigen middelen stegen lichtjes van 4,37 tot 4,45 miljard frank. Daarbij komen nog voor 699 miljoen frank achtergestelde leningen, die in 1989 werden uitgegeven.