Advertentie
Advertentie

Ruim 9 procent meer winst

De Generale Bank versterkte in het eerste halfjaar zijn solvabiliteit met 0,6 punt in enge zin (naar 2,73%), en met 1 punt in ruime zin (naar 4,07%). De bank voldoet daarmee nu reeds aan de nieuwe normen inzake eigen vermogen die de Bankkommissie terzake uitwerkte. Voorts realizeerde de moederbank in het eerste semester een winst van 2,9 miljard, ruim 9% meer dan de halve winst van 1987.