Advertentie
Advertentie

Ruim helft milieu-uitgaven naar waterzuivering

(tijd) - Waterzuivering is duur. De factuur liep vorig jaar op tot 14,9 miljard frank. Dat was meteen goed voor meer dan de helft van alle Vlaamse milieu-uitgaven, die op 26,8 miljard frank uitkwamen. Dat kan worden opgemaakt uit het activiteitenverslag 1999 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).De milieu-uitgaven bestaan uit vijf posten: de uitgaven voor afval, water, natuur, mest en het algemeen beleid. De waterzuivering (Aquafin) en de aanleg van rioleringen kostte 14,9 miljard frank, de afvalverwerking (inclusief bodemsanering) 3,9 miljard, het natuurbeleid 2,2 miljard, het mestbeleid 1,1 miljard en het algemeen beleid 4,5 miljard frank.In principe betaalt de vervuiler, maar de inkomsten uit de milieuheffingen kwamen vorig jaar uit op niet meer dan 13,8 miljard frank, amper de helft van de uitgaven. Het verschil pastte de Vlaamse regering uit de algemene begroting bij. De heffing op afvalwater bracht wel het meeste geld in het laatje: 9,8 miljard frank of ruim een derde van alle inkomsten uit de milieuheffingen.De heffing voor zowat 2,3 miljoen gezinnen en kleine bedrijven die jaarlijks minder dan 500.000 liter water verbruiken, de zogenaamde kleinverbruikers, wordt berekend op basis van hun waterverbruik vermenigvuldigd met een eenheidstarief per vervuilingseenheid. Het eenheidstarief bedroeg vorig jaar 24,92 frank. Bij grootverbruikers, die jaarlijks meer dan 500.000 liter verbruiken, wordt de heffing op basis van de hoeveelheid vuil in het afvalwater berekend. WVDV