Ruimere autonomie dient Vlaamse welvaart en werkgelegenheid

BRUSSEL (tijd) - De verdieping van de Vlaamse autonomie is geen abstracte denkoefening, maar dient om de bestuurskracht van onze instellingen te versterken en maximale groeikansen te geven aan de welvaart en de werkgelegenheid in Vlaanderen. Dat zei minister-president Luc van den Brande donderdag bij de voorstelling van de 'Discussienota voor een verdere staatshervorming'.De verdere staatkundige evolutie van België moet uitgaan van drie krachtlijnen, aldus de nota. De staatkundige structuren moeten democratischer en doorzichtiger worden door het subsidiariteitsbeginsel: zaken die de gewesten en de gemeenschappen kunnen doen, moet men niet aan de federale overheid overlaten. De staatshervorming kan niet voorbijgaan aan de uitbouw van de Europese Unie. Ten slotte moet zij voortbouwen op de twee grote taal- en cultuurgemeenschappen, met een bijzondere regeling voor Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.