Ruimere EG-steun voor milieu-investeringen

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie heeft een nieuw kader ontworpen voor subsidies ten behoeve van het milieu. De nieuwe regeling vervangt de bestaande die sinds 1986 van kracht is. De overheidssteun voor het milieu ligt tussen 1 en 2 procent van de industriële subsidies.