Advertentie
Advertentie

Ruimte ter discussie

De organisatie van ons ruimtegebruik staat niet erg hoog op de politieke agenda. Het gaat echter niet enkel om onze woon- en leefkwaliteit. Ook de maatschappelijke kosten mogen niet worden onderschat. Volgens JORIS SCHEERS en FILIP VANHAVERBEKE is er nood aan een onderbouwd ruimtelijk beleid dat uitgaat van continuïteit.