Advertentie
Advertentie

Ruimteboekhouding komt in beweging

(tijd) - Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft aan hoe de bestemming van de ruimte in Vlaanderen tegen 2007 zou moeten evolueren in vergelijking met de toestand in 1994. Bestemmingswijzigingen worden, in afwachting van de goedkeuring van de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs), gerealiseerd via gewestplanwijzigingen en gemeentelijke plannen van aanleg.Uit bijgaande tabel blijkt dat er sinds 1994 al natuur- en reservaatgebieden, bossen en bedrijventerreinen zijn bijgekomen, en de oppervlakte van het landbouwgebied en het gebied met andere bestemmingen (nutsvoorzieningen, militair domein,...) is afgenomen.De ruimteboekhouding geeft maar een voorlopige stand van zaken op 1 januari 2001. De gewestplanwijzigingen die gebeurden met gemeentelijke plannen van aanleg zijn nog niet verrekend. Bovendien lopen op het Vlaamse beleidsniveau nog diverse gewestplanwijzigingen. Hoe dan ook blijft er nog een hele weg te gaan om in 2007 de doelstellingen van het RSV te halen. MD