'Ruling' leidt tot zeer uiteenlopende resultaten

(tijd) - Bij fusies of opsplitsingen van vennootschappen levert 'ruling' in een meerderheid van de gevallen een akkoord met de fiscus op. Dat is veel minder het geval bij andere operaties, zoals het verlenen van 'abnormale' voordelen door een bedrijf of constructies met het 'definitief belaste inkomen'.71 van de in totaal 159 beslissingen die de 'Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden' trof hadden betrekking op het belastingvrij fusioneren of opsplitsen van vennootschappen (zie ook pagina 1). In 43 gevallen (6 op 10) mondden die ook uit in een akkoord. Daaruit blijkt dat de fiscus deze operaties al bij al met een vrij positief oog bekijkt. Voor alle aanvragen samen bedraagt het 'slaagpercentage' slechts 40 procent.