Rusland en OESO gaan nauwer samenwerken

PARIJS (reuter) - Rusland en de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben gisteren een samenwerkingsakkoord ondertekend. De OESO wil op die wijze het ekonomisch hervormingsproces in Rusland ondersteunen. Konkreet zal de OESO Rusland advizeren bij de hervorming van zijn instellingen, de opstelling van nieuwe wetten, en de uitbouw van een beter statistisch apparaat.Moskou hoopt verder op hulp van de OESO bij het aan de gang zijnde privatizeringsproces en de hervorming van het banksysteem. De overeenkomst biedt Rusland alvast de mogelijkheid gebruik te maken van de technische expertise van de OESO bij zijn overschakeling van een centraal gestuurde planekonomie naar een marktekonomie.