Rusland en Westen werken samen aan oplossing Kosovo

BONN/ROME (reuters/dpa) - De zeven belangrijkste industrielanden (G7) en Rusland, samen de G8, werden het in Bonn eens over de basisprincipes die moeten leiden tot een diplomatieke oplossing voor het Kosovoconflict. De G8 pleit voor een door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties goedgekeurd overgangsbestuur voor Kosovo. Het akkoord betekent echter niet het onmiddellijke einde van de NAVO-luchtaanvallen.Naast de stopzetting van het geweld en de onderdrukking in Kosovo, eist de G8 de terugtrekking van de militaire en paramilitaire troepen en de politie. De G8 dringt voorts aan op de ontplooiing van een efficiënte internationale burgerlijke aanwezigheid, alsook op een militaire aanwezigheid die in staat is de doelstellingen te realiseren. De Verenigde Naties moeten hiervoor hun toestemming geven. De VN-Veiligheidsraad moet bovendien het licht op groen zetten voor een overgangsbestuur dat erop toeziet dat alle inwoners van Kosovo een normaal leven kunnen leiden.