Rusland haalt banden met as van het kwaad verder aan

Rusland is hard bezig zijn betrekkingen met Iran, Irak en Noord-Korea verder te versterken, ondanks het feit dat deze landen door de Verenigde Staten als de as van het kwaad worden beschouwd. De economische voordelen die de relaties met deze landen opleveren, achten de Russen vooralsnog van groter belang dan de eventuele politieke schade die dergelijke betrekkingen met het Westen kunnen veroorzaken.