Rusland is niet China voor Alcatel Bell

MOSKOU/SINT-PETERSBURG (tijd) - 'Rusland wordt een van de belangrijkste en een van de sterkst groeiende afzetmarkten voor Alcatel en Alcatel Bell in het bijzonder. Sommigen willen ons ten onrechte doen geloven dat Rusland een tweede China voor ons kan worden. De Russische markt is te klein om er een lokale productie te verantwoorden. Ook heel wat andere basisvoorwaarden zijn er niet vervuld', stelt Julien de Wilde, voorzitter van Alcatel Bell en in de internationale top van Alcatel verantwoordelijk voor Rusland.In totaal heeft Alcatel tot nu toe zowat 2 miljoen lijnen in Rusland geïnstalleerd. Alcatel Duitsland heeft er daar zowat twee derden van voor zijn rekening genomen. De Belgen van Alcatel Bell deden de rest. 'Vooreerst waren er de uitstekende persoonlijke contacten die Alcatel Duitsland verwierf door het overnemen van bedrijven uit het vroegere Oost-Duitsland. De DDR leverde niet minder dan vijf miljoen lijnen aan de Sovjetunie van weleer. Uiteindelijk komt men ook vandaag nog steeds terecht bij de mensen die vroeger reeds in de Russische telecomsector zaten. Bovendien konden de Duitsers de financiering aanbieden van Hermes, hun instelling voor exportfinanciering. Nu we sinds enige maanden ook op de Nationale Delcrederedienst kunnen rekenen, hebben we die handicap niet meer. De voorwaarden van onze Delcrederedienst lijken de Russen vandaag aantrekkelijker omdat ze flexibeler zijn dan die van Hermes', stelt Julien van Neste, algemeen directeur van Lenbell in Sint-Petersburg.