Rusland stevent af op grondwettelijke crisis

MOSKOU (reuters/tijd) - Rusland dreigt na het ontslag van premier Primakov en de start van de debatten over de mogelijke afzetting van president Jeltsin, af te stevenen op een constitutionele crisis. Jeltsin droeg Sergei Stepasjin voor als kandidaat-premier.De door de communisten gedomineerde Doema beschuldigt Jeltsin ervan de Sovjetunie ten grave te hebben gedragen, in 1993 geweld te hebben gebruikt tegen het parlement en in 1994 de oorlog tegen Tsjetsjenië te zijn gestart. Voorts wrijft het parlement hem een genocide tegen het Russische volk en de teloorgang van het leger en het militair-industriële apparaat aan.