Advertentie
Advertentie

Rusland tekent eindelijk handelsakkoord met EU

BRUSSEL (tijd) - De Europese Unie ondertekende gisteren een verregaand handelsakkoord met Rusland. Dat zogenaamde interimakkoord was gedurende maanden in de ijskast gestopt wegens de gebeurtenissen in Tsjetsjenië. De Russische minister van buitenlandse zaken Andrej Kozyrev hoopte op een versterking van de politieke dialoog met de Vijftien en vooral op het opheffen an nog bestaande belemmeringen in het handelsverkeer.Het interimakkoord met Rusland laat toe de economische bepalingen van het partnerakkoord tussen de EU en Rusland reeds nu in werking te laten treden. Het partnerakkoord, dat vorig jaar in juni plechtig werd ondertekend, moet immers nog door alle betrokken landen parlementair worden bekrachtigd. Zo'n procedure kan jaren duren. Het partnerakkoord omvat een politieke dialoog, economische samenwerking, handel en vanaf 1998 eventueel vrijhandel. De EU schaft alle invoerquota op Russische produkten af, behalve voor textiel en staal. Rusland kan voor gevoelige sectoren in herstructurering nog tijdelijke invoerbeperkingen handhaven. Belangrijk is tevens dat bedrijven kansen krijgen op de Russische markt. Rusland gaat zijn financiële sector geleidelijk liberaliseren.