Russisch ozongat heeft dubbele bodem

LONDEN (tijd) - Na de Noord- en de Zuidpool heeft sinds kort ook de Sovjetunie haar "gat' in de ozonlaag. Zo kon op de ozonkonferentie in Londen worden vernomen. De Russische delegatie deed deze mededeling enigszins verrassend op een perskonferentie in de marge van het kongresgebeuren. De politieke bedoelingen van de Sovjets zijn duidelijk belangrijker dan de wetenschappelijke.