Russisch parlement beperkt reclame op televisie

(van onze correspondent)MOSKOU (tijd) - Reclameboodschappen zullen Russische televisieprogrammas voortaan veel minder onderbreken. Vooral tijdens piekuren zal een product nog maar beperkt via de televisie mogen worden aangeprijsd. Kinderprogrammas en speelfilms zullen extra worden ontzien. De Doema nam onlangs een wet in die zin aan.