Russisch plan voor oplossing crisis Irak

MOSKOU (reuters/afp) - Het bezoek dat de Iraakse vice-premier Tarek Aziz dinsdag aan Moskou bracht, heeft volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Jevgeni Primakov een plan opgeleverd dat kan leiden tot een diplomatieke oplossing voor de huidige crisis. Primakov zal eerstdaags in Genève zijn Amerikaanse, Britse en Franse ambtgenoten ontmoeten om zich over Irak te beraden. Tarek Aziz, die maandag een bezoek bracht aan de Marokkaanse koning, voerde in Moskou niet alleen besprekingen met minister Primakov maar ook met president Jeltsin. Volgens Primakov had Aziz het antwoord van Saddam Hoessein bij zich op een boodschap die Jeltsin enkele dagen geleden naar de Iraakse leider had gestuurd en waarin een plan stond voor een politieke oplossing voor de crisis.