Advertentie
Advertentie

Russisch staatsbestel garandeert geen demokratie

(van onze korrespondent) MOSKOU (tijd) - Rusland is geen parlementaire demokratie, noch een presidentiële republiek. Het land wordt bestuurd door twee machtsorganen die elkaar als politieke partijen bestrijden. Het beleid speelt in de strijd tussen president en parlement een ondergeschikte rol. De vage grondwet en de grootscheepse privatizering maken de strijd om de macht interessanter dan de exacte invulling van de ekonomische hervormingen. De parlementaire wetgeving is van een laag niveau en wetten worden met enorme vertraging aangenomen. Dit is de mening van parlementslid Vladimir Isakov, jurist en leider van de kommunistisch georiënteerde fraktie Russische Eenheid. Hij verklaart het falen van het parlement door de eerzucht van kamervoorzitter Chasboelatov, die vooral bezig is met politieke intriges.