Russische goudproduktie 10 procent lager

MOSKOU (tijd) - De Russische goudproduktie zal dit jaar met 10 procent terugvallen, Yuri Dauyev, het hoofd van het Russische metaaldepartement. Grote technische problemen door geldgebrek en te geringe investeringen, en de lage goudprijs, liggen aan de basis van de teruglopende goudproduktie. Ook het feit dat de lonen in de Russische goudsektor niet meer boven die in andere sektoren ligt, maakt dat moeilijk werknemers kunnen gevonden worden. De uitspraak van Dauyev is een reaktie op geruchten dat de Russische goudproduktie dit jaar met 25 tot 30 procent zou verminderen. Dauyev erkent dat in het jaarbegin de problemen inderdaad wezen naar zo'n grote daling, maar dat de moeilijkheden uiteindelijk nog meevielen. De Russische goudproduktie wordt traditioneel als top-secret betiteld. In augustus verklaarden de Russische autoriteiten wel dat zij binnenkort produktiecijfers zouden bekend maken om te voldoen aan vereisten van het Internationaal Monetair Fonds.