Advertentie
Advertentie

Russische parlement vervangt 30 jaar oude communistische arbeidswet

(tijd) - De Russen krijgen eindelijk recht op een minimumloon dat gelijk is aan het bestaansminimum. Aanwerving en ontslag van werknemers wordt makkelijker. Dat zijn de belangrijkste punten in de nieuwe Russische arbeidswet die vrijdag na heftige discussies door de Doema, de Russische Kamer van Volksvertegenwoordigers, is goedgekeurd.