Russische persvrijheid onder vuur

van onze correspondent in Moskou(tijd) - De Russische media staan de afgelopen dagen geheel in het teken van de toekomst van de persvrijheid in het land. Journalisten vrezen de terugkeer van de overheidscensuur. Directe aanleiding vormt de aanpassing van de mediawet eind vorige week door de doema. Die heeft nieuwe regels voor de berichtgeving over antiterroristische operaties tot gevolg. De nieuwe wet verbiedt onder meer informatieverstrekking over de gebruikte methoden en de tactiek bij bevrijdingsoperaties.Ook is het de Russische media verboden aandacht te schenken aan terroristen, een eufemisme voor alle Tsjetsjeense rebellen. Dat is volgens de autoriteiten propaganda voor de vijand. Vooral inzicht en begrip voor hun activiteiten staan voortaan gelijk met verraad.Daarmee is feitelijk alle informatie rond het Tsjetsjeense conflict onderwerp van censuur geworden, concludeert Igor Jakovenko, de secretaris van de Russische Unie van Journalisten. En wie zal nu kritiek geven in geval er sprake is van mislukte operaties? Jakovenko verwijst daarmee naar de bevrijdingsactie van het gegijzelde Moskouse theater ruim een week geleden. Daarbij kwamen 119 gijzelaars en 50 gijzelnemers om het leven. Volgens journalisten had het aantal slachtoffers onder de gijzelaars beperkt kunnen worden, indien de operatie beter was voorbereid.De autoriteiten hebben die kritiek als leugens van de hand gewezen. Zij menen dat de media met die kritiek uitsluitend de terroristen van dienst zijn. In geval van een terroristische daad tegen de staat zouden de journalisten juist de maatschappelijke eenheid tegen de vijand moeten verdedigen, meent de Kremlin-woordvoerder Sergej Jastrzemski.Al tijdens de gijzelingsactie waren enkele Russische media tijdelijk gesloten of kregen ze een laatste waarschuwing. En het afgelopen weekend is het eerste slachtoffer van de nieuwe mediawet gevallen. De veiligheidsdienst viel de redactie van het weekblad Versija binnen en nam er de computer met het materiaal voor het komende nummer in beslag. KO