Russische regering erkent fouten in beleid

(van onze korrespondent) MOSKOU (tijd) - De Russische regering is de afgelopen weken overgegaan tot een korrektie van het beleid dat zij vanaf begin dit jaar heeft gevoerd. De rol van strenge bewaker van de begroting is losgelaten ten gunste van de overheidssturing van de hervormingen. De monetaristische uitgangspunten zijn versoepeld en de regering is ondernemers op enkele gebieden tegemoet gekomen. Deze korrekties worden deels doorgevoerd om meer steun te winnen onder de bevolking, deels om de gemaakte fouten te herstellen.