Russische regering wil radikaal hervormen

(van onze korrespondent) MOSKOU (tijd) - De regering van de Russische premier Tsjernomyrdin heeft een hervormingsprogramma opgesteld, dat gisteren werd gepubliceerd in het dagblad Izvestia. Het programma wijkt niet af van de marktkoers en stelt hoge doelen. Kernpunten zijn een strenge politiek tegenover bedrijven, strakke budgetkontrole en stabilizering van inflatie en roebelkoers vóór eind 1993.