Rust- en ziekenhuizen kunnen sneller bouwen

(tijd) - 77 Vlaamse rust- en ziekenhuizen kunnen binnenkort sneller beginnen met renovatie- of uitbreidingswerken. De Vlaams regering heeft een nieuwe, snellere financieringsmethode goedgekeurd. Het is de bedoeling de wachtlijsten voor bouwprojecten in de rust- en ziekenhuissector tegen eind volgend jaar weg te werken. Met de op stapel staande bouwwerken is 713 miljoen euro gemoeid, voor 60 procent gedragen door de Vlaamse overheid.