Advertentie
Advertentie

Rusthuizen hebben tekort aan bedden, personeel en geld

(tijd) - De moeilijkheden waarmee de Vlaamse rusthuizen te kampen hebben, kunnen teruggebracht worden tot een viertal aspekten: een tekort aan bedden voor verzorgingsbehoevenden, de niet-beschikbaarheid over voldoende personeel, een tekort aan financiële middelen en een onaangepaste akkomodatie en infrastruktuur. Enige verklaring voor deze moeilijkheden is de grotere nood aan verzorging van de bejaardenpopulatie.