Advertentie
Advertentie

Rusthuizen niet meer gefinancierdper bewoner maar per instelling

(tijd) - De rusthuizen krijgen vanaf 2003 een globaal budget toegewezen. Ze worden niet langer per bewoner gefinancierd. Dat staat in de beleidsnota over ouderenbeleid van Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Sociale Zaken. De hervorming wordt gespreid over vijf jaar. Ze moet tevens een einde maken aan de verschillende financieringswijze tussen rustoordbedden (ROBs) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT).