Advertentie
Advertentie

Ruzie in Singapore

Op 9 juni 2000 vond in het Sheraton-hotel in Brussel de European Business Summit plaats. Gastspreker was Steve Ballmer, de topman van het softwarebedrijf Microsoft. Onder de deelnemers was er ook Frans Rombouts, die, op initiatief van en samen met de federale minister van Telecommunicatie, Rik Daems, een van de weinigen was die in de marge van de bijeenkomst een uitgebreide babbel hadden met Ballmer. Rombouts schepte later over deze ontmoeting op tegen het zakenblad Trends.Op 20 juni 2000 kroop een ontstemde Jo Lernout, die van het gesprek met Rombouts en Ballmer nog niet op de hoogte was, in de pen. Hij verstuurde een brief naar Pierre Klees, de voorzitter van De Post. De gesprekken met De Post liepen mank. Bij LHSP rook men onraad. Tot ons ongenoegen moeten wij vaststellen dat in verband met het project SofIA steeds meer wordt afgeweken van de door minister Daems vastgestelde uitgangspunten die begin januari van dit jaar met LHSP werden vastgelegd, schreef Lernout. Het bleek echter verleden week, tot onze verbazing, dat de bevestiging van de door De Post genomen verplichtingen op de negatieve houding van, onder andere, de consultants botste. Het kwam ook zeer choquerend over recentelijk te horen dat, buiten het weten van LHSP, door De Post parallelle onderhandelingen werden gevoerd in verband met een project dat door LHSP geïnitieerd werd, op vraag van minister Daems aan De Post in vertrouwen werd meegedeeld en in belangrijke mate door LHSP werd uitgevoerdOp 21 juni kwamen LHSP en KBC te weten dat Frans Rombouts s anderendaags in het zakenblad Trends een samenwerking zou aankondigen van De Post met Microsoft. Halsoverkop werd een teleconferentie georganiseerd over hun gezamenlijk project voor spraakgestuurd internet. KBC meldde dat de bank 100 miljoen dollar wilde investeren in het project. Journalisten die bijkomende details wilden, kwamen niets te weten. LHSP wou niet nog meer in zijn kaarten laten lezen over een grootscheeps project waarvan men onder druk van De Post de contouren had vrijgegeven, maar dat voor de rest nog steeds top secret moest blijven. Onder de sprekende titel De Post klikt altijd twee keer schreef Trends dat De Post deze week een intentieverklaring tekent met Microsoft voor het opzetten van een joint venture, Postnet. Bij LHSP was men ziedend. Het verhaal over Postnet bevatte de de contouren van SofIA en zelfs details ervan. Pas later bleek dat Microsoft zich nooit zo formeel tot Postnet had verbonden als Rombouts in zijn interview liet uitschijnen. VerhofstadtZaterdagnamiddag 24 juni werden huisadvokaat Louis Verbeke, Jo Lernout en Pol Hauspie ten huize van premier Verhofstadt in Gent ontvangen. Minister Daems bereidde zich op dat moment voor op een missie naar Singapore. Ook Pierre Klees en Frans Rombouts namen aan die missie deel. Kan het dat een staatsbedrijf een sterbedrijf op die manier een mes in de rug steekt?, vroeg Hauspie aan de Belgische premier. Uit het telefonisch gesprek dat Verhofstadt daarop voerde met Daems, konden Verbeke, Lernout en Hauspie afleiden dat de minster van Telecommunicatie deed alsof zijn neus bloedde. Het drietal legde daarop de intentiebrief op tafel die Frans Rombouts op 27 maart had getekend. De premier fronste de wenkbrauwen, belde zijn minister opnieuw op en maande hem aan een oplossing te bedenken. En dan, tegen het drietal: Ga naar Singapore en zorg dat je terugkomt met een akkoord. Enkele uren later sprongen Jo Lernout en Louis Verbeke op het vliegtuig naar Singapore. In de hotelkamer van minister Daems heerste zondagavond 25 juni een gespannen sfeer. Er werd een aardig woordje gebakkeleid, maar op 27 juni volgde de ondertekening van een protocolakkoord. De plooien leken gladgestreken. Eventjes toch, want Frans Rombouts zei meteen daarna in een gesprek met de journalist van het persagentschap Belga die verslag uitbracht over de missie, dat hij niet van plan was de onderhandelingen met Microsoft over de oprichting van Postnet te herbekijken. Op 22 augustus kwam het opnieuw tot een aanvaring. Die dag vertrok opnieuw een brief naar voorzitter Klees van De Post waarin Jo Lernout om uitleg vroeg. Bij LHSP had men vernomen dat De Post de niet-concurrentieverplichting van 27 juni blijkbaar niet naleefde. Daarenboven blijkt De Post de parallelle gesprekken ook na de ondertekening van de niet-concurrentieverplichting te hebben voortgezet met Microsoft en Compaq, schreef Lernout.Op 23 augustus volgde al een antwoord van Frans Rombouts. De brief was even kort als droog. Mijnheer, In antwoord op uw schrijven dd. 22 augustus ll. delen wij u mede dat De Post de conventie van 27 juni ll. heeft nageleefd en zal naleven tot 31/12/2000.