Advertentie
Advertentie

RV op risicokapitaal en obligaties weer in harmonie

(tijd) - Dank zij de fiskale ingrepen uit het krisisplan worden risico-investeringen niet langer fiskaal "bestraft'. De roerende voorheffing op dividenden wordt namelijk teruggebracht van 25 naar 13 procent - 13,4 procent met de opcentiemen erbij en komt zo op hetzelfde niveau als de voorheffing op obligaties. Waarnemers vinden het een mooie aanmoediging naar de kapitaalmarkt toe, al wordt het unaniem als negatief bestempeld dat er nog maar eens een aandelenkategorie bij wordt gecreëerd.