Advertentie
Advertentie

RVA-budget stijgt ondanks dalende werkloosheid

(tijd) - De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal in 2001 voor 257,5 miljard frank werkloosheidsuitkeringen betalen. Dat is een stijging met een kleine 3 procent tegenover 1996. Toch daalde het aantal werklozen in die periode met 30 procent of 130.000 eenheden. Het VBO wijst deze discrepantie toe aan een gebrek aan activeringsmaatregelen.