RVA-tijdelijken kunnen verder werken

Op het beheerskomitee van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd gisteren besloten de tijdelijke personeelsleden, die een vooropzeg hadden gekregen, voorlopig verder in dienst te houden om een desorganizatie bij de RVA te vermijden.