RVA-topman waarschuwt voor budget diensten-cheques

(tijd) - Karel Baeck, de administrateur-generaal van de RVA, waarschuwde gisteren voor de onhoudbaarheid van het systeem van dienstencheques. 'Door het toenemende succes van de dienstencheques dreigen budgettaire problemen', zei hij. De federale minister van Werk, Peter Vanvelthoven (sp.a), zegt alles in het werk te stellen om het systeem betaalbaar te houden.