Advertentie
Advertentie

RVS bevriest vrijwillige afkoop huizen aan luchthaven Bierset

(belga) - De Raad van State heeft het decreet van de Waalse regering voor de afbakening van overlastzones rond de luchthaven van Bierset geschorst en daarmee de vrijwillige afkoop van honderden huizen in die zone bevroren. De huizen in de zogenaamde zone A zijn volgens het decreet onbewoonbaar door geluidshinder en komen in aanmerking voor een gunstige afkoopregeling.Deze regeling werd aangevochten voor de Raad van State door de bewoners van een aanpalende zone, waarvoor een minder gunstige regeling geldt. Zij vinden dat ze met vergelijkbare problemen worden geconfronteerd als de inwoners van Zone A en eisten een nieuwe afbakening van de probleemzones. Hun stelling dat het decreet het gelijkheidsbeginsel schaadt, werd gevolgd door de Raad van State.De Waalse minister van Economie, Serge Kubla (PRL) verklaarde woensdag dat hij het arrest van de Raad zal respecteren. Er komt een nieuw decreet met criteria die tegemoetkomen aan de kritiek van de Raad. Anderzijds zal Kubla zijn opkoopbeleid voortzetten, gezien het grote economische belang van de vliegvelden van Bierset en Gosselies.De schorsing is het voorlopig sluitstuk van een reeks processen die omwonenden van de luchthaven hadden ingespannen wegens de toenemende geluidshinder. De Waalse regering opteerde uiteindelijk voor een vrijwillige afkoop van een kleine duizend woningen. Kubla wees er woensdag op dat al 480 woningen zijn verworven en dat koopopties werden gesloten met nog eens 150 eigenaars. In de aanpalende zone heeft ruim de helft van de eigenaars een isolatiepremie aangevraagd.