Rwanda slokt meeste Belgische hulp op

(IPS) - Rwanda is met 1,5 miljard fr. de grootste ontvanger van Belgische overheidssteun. Zo blijkt uit de officieuze cijfers over 1991, afkomstig van de studiedienst van het ABOS (Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking). De officiële en volledige gegevens zullen vermoedelijk pas na de zomervakantie beschikbaar zijn. Tot nog toe stond Zaïre steevast op de eerste plaats maar half 1990 werd de hulp opgeschort. De precieze spreiding per land is nog niet helemaal bekend. Vast staat dat Algerije, Kenia, Tunesië en Indonesië vorig jaar aanzienlijk meer hebben gekregen dan in 1990. In zijn geheel besteedde het ABOS vorig jaar zowat 17 miljard, dat is 3 miljard minder dan het jaar voordien. De totale Belgische overheidshulp aan landen in ontwikkeling wordt geraamd op 25 miljard fr. Ook hier is een dalende trend merkbaar. In 1990 besteedde België 0,45 procent van zijn BNP aan ontwikkelingssamenwerking.