Advertentie
Advertentie

s Konings oppositie

Voor het eerst sinds 1958 zitten de christen-democraten in de oppositie. Oppositie voeren is een vak apart, dat de CVP nog onder de knie moet krijgen. Bovendien maakt het centrumbeleid van de paars-groene coalitie het voor de CVP als centrumpartij extra moelijk om zich te profileren. Moet de CVP zich dan maar naar de conservatieve kiezer lonken? Of moet een progressievere koers gevolgd worden? En wat met de standen? Biedt de oppositie geen kans om zich van het juk van de standen te bevrijden?We vroegen het achtereenvolgens aan Mark Eyskens, kamerlid en vertegenwoordiger van de behoudsgezinde vleugel; Miet Smet, Europees parlementslid en ACWster; Luc Willems, gewezen kamerlid en pleitbezorger van de vernieuwing; en Stefaan de Clerck, kamerlid, NCMV-vertegenwoordiger en voorzitter. Tot slot laten we ook VUB-professor Marc Elchardus zijn visie uiteenzetten. Vanaf dinsdag, een week lang in deze krant: CVP quo vadis?