'S.O.S. Polychromieën' in Bijlokemuseum

(tijd) - Het Gentse Bijlokemuseum toont zesentwintig polychrome sculpturen, afkomstig uit alle hoeken van het land. Dank zij een actie van het Fonds voor het Roerend Cultureel Erfgoed van de Koning Boudewijnstichting werden ze grondig gerestaureerd. De tentoonstelling wil daarmee de aandacht vestigen op de conserveringsprobematiek rond deze polychromieën.Twee jaar geleden stelde de Koning Boudewijnstichting vierentwintig belangrijke Vlaamse wandtapijten tentoon in Brussel, die in het kader van de campagne 'S.O.S. Wandtapijten' waren gerestaureerd. Nu is het de beurt aan zesentwintig polychrome beeldhouwwerken, die de campagne 'S.O.S. Polychromieën' afsluiten. Deze campagne was in 1993 opgezet door het Fonds voor het Roerend Cultureel Erfgoed van de stichting. Dat Fonds, opgericht in 1988, wil het kostbare Belgische erfgoed beschermen en toegankelijk maken voor het publiek. De beelden werden vorig jaar al in Namen getoond, nu is het de beurt aan het Bijlokemuseum in Gent.