S&P: Concurrentie drukt op rendabiliteit Belgische banken

(tijd) - De Belgische banksector blijft ondanks de consolidatiegolf van de voorbije jaren een van de meest concurrentiële in Europa. De lage marges en de hoge operationele kosten knagen aan de rendabiliteit. Daarom is het van cruciaal belang dat de Belgische banken hun voorzieningen voor kredietrisicos onder controle houden. In die laatste opdracht lijken ze in de jongste turbulente maanden geslaagd te zijn, schrijft het ratingbureau Standard & Poors.