Sabam wil ander statuut voor auteursrechten

(belga-tijd) - De auteursvereniging SABAM en SMart, de steungevende maatschappij voor artiesten, willen de inkomsten uit auteursrechten aan een eenvormig fiscaal statuut koppelen. Het voorstel is in handen van senator Philippe Monfils (MR), die het gisteren in de Senaat voorlegde. Het heeft betrekking op alle kunstenaars actief in de sectoren audiovisuele media, beeldende kunst, muziek, letterkunde, schouwspel, toneel en choreografie. Als het voorstel wordt goedgekeurd, genieten zij van meer rechtszekerheid en van een belasting aangepast aan de eigenheid van hun activiteiten. Ook vervallen de aangifteformulieren voor hun inkomsten uit auteursrechten.