Sabca heeft opnieuw vleugels

(tijd) - Het gaat goed met vliegtuigconstructuur Sabca. De niet-geconsolideerde omzet is in de eerste helft van 1995 gestegen tot 4,26 miljard frank, tegenover slechts 2,76 miljard frank tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Het bedrijfsresultaat 'explodeerde' van 23 naar 239 miljoen frank. De winst na belastingen van het halfjaar bedroeg 79 miljoen tegen 59 miljoen eind juni 1994. Het eigen vermogen tenslotte groeide aan van 1,468 miljard per 31 december 1994 tot 1,548 miljard eind juni.