Sabca kent winstdaling van 42%

(tijd) - Sabca heeft afgelopen jaar de te bestemmen winst met 42% zien dalen van 367 miljoen fr. tot 212,5 miljoen fr. De groepswinst werd niet meegedeeld. In 1990 bedroeg die 495 miljoen fr. Het nettodividend wordt van 1.094 fr. gereduceerd tot 625 frank. Aangezien Sabca reeds op 15 oktober '91 een interimdividend van 625 fr. betaalbaar stelde, en er geen slotdividend komt, zullen de aandeelhouders niet nog eens langs de kassa kunnen passeren.