Sabena-baas wil kloof van 4,7 miljard in 1998 dichten

BRUSSEL (belga) - Dinsdagmiddag heeft voorzitter Paul Reutlinger van het directiecomité van Sabena voor de ondernemingsraad van de luchtvaartmaatschappij de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen toegelicht die binnen redelijke termijnen moeten verwezenlijkt worden. Volgens het blad Sabena Actueel wond Paul Reutlinger geen doekjes om de zwakheden van de luchtvaartmaatschappij.Sabena kende sedert 1991 een sterke toename van haar activiteiten, 'maar ze is nog lang niet rendabel en dit omwille van meerdere redenen: een continue daling van haar eenheidsopbrengsten, nog te lage bezettingsgraden, een te hoge kostenstructuur, een heterogene vloot en een lang afstandsnetwerk dat te weinig ontwikkeld is'.