Sabena-dividend voor Swissair bedraagt minstens 25 miljoen frank

(tijd) - Het half miljard aan participatiecertificaten dat Swissair heeft ingebracht bij Sabena, levert de Zwitsers minstens 25 miljoen frank per jaar op, een brutorente van 5 procent dus. De Belgische institutionelen die destijds intekenden op de De Croo-aandelen, genieten nog altijd van een opbrengst van 8 procent.Er is wel een belangrijk verschil. De 4 miljard frank die de privé-sector in 1983 inbracht - waarvan 1,5 miljard frank door de ASLK en 750 miljoen frank door AG - kreeg een vast dividend van 10 procent, ongeacht het resultaat dat Sabena zou boeken. Zoals bekend heeft de Belgische luchtvaartmaatschappij sindsdien, op een verwaarloosbare uitzondering na, steeds (zwaar) verlies geïncasseerd.