Advertentie
Advertentie

Sabena klopt aan bij het Fonds voor Sluiting Bedrijven

BRUSSEL (belga) - Sabena heeft enkele dagen geleden een aanvraag ingediend voor tussenkomst door het Fonds voor Sluiting van Bedrijven. De luchtvaartmaatschappij wil een lening zonder interest om ten dele de sociale kost van de herstrukturering van de maatschappij te financieren. Sabena beantwoordt aan de voorwaarden om een tussenkomst van het Fonds te krijgen, omdat het er sinds jaren een bijdrage aan levert en omdat het probeert het personeelsbestand te reduceren. De totaliteit van de financiering van deze sociale kost werd geraamd op 12,9 miljard fr. De staat participeerde reeds voor 9 miljard in het kader van de goedkeuring van het herstruktureringsplan Phenix. Bleef dus een saldo van 3,9 miljard . Het dossier dat ingeleid werd door Sabena heeft betrekking op één derde van dat bedrag.