Sabena: niet slecht, maar kan beter

(tijd) - De algemene vergadering van Sabena bespreekt vandaag de resultaten van 1994. Merkelijk beter dan die van het jaar voordien, maar nog steeds ruim onvoldoende. Op het niveau van de moedermaatschappij steeg de omzet van 50,0 naar 53,9 miljard. De bedrijfskosten namen met 2,5 miljard toe, waardoor het bedrijfsverlies van 1.036 miljoen in 1993 werd omgevormd in een bedrijfswinst van 810 miljoen. Een zwaar negatief financieel resultaat (1,4 miljard) en een uitzonderlijk verlies van bijna 900 miljoen zorgden voor een nettotekort van 1,45 miljard (4,56 in 1993).