Sabena onder druk

De langverwachte financiële persconferentie van SAirGroup bracht geen uitsluitsel over de toekomst van Sabena. Redelijkerwijze was dat ook niet mogelijk. Sinds het vertrek van algemeen directeur Philippe Bruggisser eind januari was er het interludium met voorzitter en algemeen directeur ad interim Eric Honegger. Hij werd pas twee weken geleden opgevolgd door de nieuwe sterke man Mario Corti die de functies van voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur combineert.Corti toonde zich tegelijk voorzichtig - het is nog te vroeg om me een duidelijk beeld te vormen van Sabena - en doortastend - als Sabena niet rendabel kan worden, neem ik mijn verantwoordelijkheid. Uiterlijk deze zomer wordt de knoop doorgehakt en weten we of SAirGroup wil doorgaan met zijn Belgische participatie dan wel of de wegen van die twee scheiden. In het laatste geval is het gedaan met Sabena, althans in zijn huidige vorm: de maatschappij heeft gewoonweg de middelen niet om op korte termijn te overleven.Eind 1999 beschikte de NV nog over een eigen vermogen van 12,2 miljard frank. Intussen brachten zowel de Belgische Staat als SAirGroup 10 miljard frank vers geld in, maar nu komt daar dus een overgedragen verlies van 13,1 miljard frank bij. Wat bijgevolg een eigen vermogen oplevert van minder dan 11 miljard frank. Minder dan de helft van het kapitaal van 25,6 miljard frank. En dus moet Sabena ofwel schuiven met de verschillende posten in de rubriek eigen vermogen ofwel opnieuw een buitengewone algemene vergadering inrichten die beslist over het voortbestaan van de maatschappij.Maar als SAirGroup Sabena toch niet laat vallen, rijst de vraag of de Zwitsers in Brussel blijven omdat ze geloven dat Sabena past in hun strategie dan wel omdat ze de verbrekingsvergoeding van het contract met de Belgische Staat te hoog vinden. De enorme omvang van de post provisies voor contractuele verplichtingen die SAirGroup boekte voor 2000, laat vermoeden dat ze die uitzonderlijke uitgave mogelijk al (deels) opzijgezet hebben. Zeker is dat niet. Als dat zo is, krijgen we het verhaal van de cholera en de pest: ofwel blijft Sabena achter zonder industriële partner, ofwel zit het opgescheept met een aandeelhouder die niet langer gelooft in het bedrijf.Corti zei dan wel dat alle luchtvaartmaatschappijen in de groep rendabel moeten zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt. Maar waarom krijgt het Duitse LTU, dat bijna even grote verliezen als Sabena boekte tot 2003, de tijd om te bewijzen dat het winstgevend kan worden? Sabena kan nooit in enkele maanden tijd aantonen dat het toch nog rendabiliteitspotentieel heeft. Blue Sky is nog maar gedeeltelijk geïmplementeerd en bovendien zijn de eerste maanden van het jaar altijd de moeilijkste in de luchtvaart.Daarom bestaat de vrees dat het nieuwe businessplan, waar gedelegeerd bestuurder Christoph Müller nu aan werkt en dat eind april klaar zal zijn, in de richting gaat van een sterk afgeslankt Sabena. De balans werd door de dure vlootvernieuwing uit evenwicht gebracht en Müller wil dat corrigeren. Door vliegtuigen te verkopen en activiteiten af te stoten? Voor de tewerkstelling belooft dat weinig goeds, maar misschien is dit het enige alternatief voor de sluiting. Vandaag brengt de Sabena-topman mogelijk meer klaarheid. Guido MEEUSSEN