Sabena op zoek naar duurzaam herstel

(tijd) - De halfjaarwinst waarmee Sabena eind augustus kon uitpakken is mogelijk de start van een duurzaam herstel, maar de bemoedigende cijfers vragen om bevestiging. De Belgische luchtvaartmaatschappij heeft de voorbije jaren systematisch geknaagd aan haar achterstand inzake productiviteit en marktaandeel, maar de weg is nog lang. Bovendien komt de heropstanding van Sabena er aan, op een ogenblik dat de sector opnieuw in een neerwaartse beweging dreigt terecht te komen. De komende CAO-onderhandelingen met de vakbonden zullen daarom een harde dobber te worden.Sabena boekte over de eerste zes maanden van 1998 een geconsolideerde nettowinst van 59 miljoen frank tegenover een verlies van 1.013 miljoen frank in dezelfde periode van 1997. Die cijfers werden einde vorige maand bekendgemaakt. Op het niveau van de moedermaatschappij - Sabena NV - was er een nettowinst van 476 miljoen frank tegenover een tekort van 1.089 miljoen. Marc Petit, financieel directeur van de luchtvaartgroep, geeft in een gesprek met de redactie echter toe dat deze cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten benaderd worden.